Polityka jakości naszej firmy.

 • 1.Najważniejsza jest pierwsza rozmowa i zrozumienie potrzeb i wymagań Klienta.
 • 2.Potem opracowujemy plan działania:
  • przy ofertach sprzedaży i wynajmu zapoznajemy się z nieruchomością, z dokumentacją, wykonujemy fotografie, opracowujemy ofertę, zamieszczamy ją na stronach WWW oraz informujemy o niej mailowo współpracujące biura nieruchomości. Wyszukujemy ponadto potencjalnych nabywców lub najemców na daną nieruchomość.
  • przy Klientach poszukujących nieruchomości do kupna lub najmu wyszukujemy z rynku nieruchomości odpowiadające wymaganiom Klientów. Prezentujemy te nieruchomości. Po wyborze konkretnej oferty sprawdzamy stan prawny
 • 3.Przygotowujemy dokumentację niezbędną do zawarcia umowy przedwstępnej oraz proponujemy zapisy tej umowy.
 • 4.Dbamy o to, aby umowa przedwstępna zawierała wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej.
 • 5.Pomagamy Kupującym w uzyskaniu kredytu bankowego na sfinansowanie zakupu.
 • 6.Uczestniczymy w umowie sprzedaży (najmu i wynajmu) i dbamy o to, aby zawierała wszystkie zapisy chroniące Strony i niezbędne dla bezpieczeństwa Stron.
 • 7.Uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. Przygotowujemy protokół zdawczo-odbiorczy.
 • 8.W razie potrzeby pomagamy przy podpisywaniu umów w gazowni i energetyce.
logo firmy Krzesaj Nieruchomości